Mink

DjurBeredningFLÅNINGLagning skott-, flåskadorFötter/ Huvud (/svans)Gummering
Mink695350   

Skinnberedning