Mink

DjurBeredningPuffat huvudFLÅNINGLagning skott-, flåskadorFötter/ Huvud (/svans)Gummering
Mink695 350   

Skinnberedning