Hermelin

DjurBeredningFLÅNINGLagning skott-, flåskadorFötter/ Huvud (/svans)Gummering
Hermelin450 350   

Skinnberedning