Hermelin

DjurBeredningPuffat huvudFLÅNINGLagning skott-, flåskadorFötter/ Huvud (/svans)Gummering
Hermelin450  350   

Skinnberedning